เพลงคาทอลิก บรรเลงโดยคนหลังเขา

รวมบทเพลงพิธีกรรมคาทอลิก ทำดนตรี บันทึก และร้องโดยคนหลังเขา

[เพลงคาทอลิก] บทพรมน้ำเสก

ทำนอง
ทำนอง-ขับร้อง

หมายเหตุ เพลงนี้ผมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง โน้ตเพลงที่ผมใช้ นำมาจากหนังสือเพลงของวัดนักบุญยวงบอสโก กรุงเทพ ถ้าใครทราบผู้แต่ง โปรดแจ้งให้ผมทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง (และผมจะได้นำชื่อของท่านใส่ไว้ในหน้าเพลงนี้ในโปรแกรมเวอร์ชันถัดไปครับ) เพลงนี้เป็นเพลงหนึ่งที่ผมชอบมาก นอกเหนือจากเพลง "บูชารัก" ที่แต่งโดยคุณพีรสันติ จวบสมัย ซึ่งเพลงบูชารักนี้ได้ถูกบรรจุอยู่ในโปรแกรมเวอร์ชัน 1.03 แล้วครับ (เป็นเพลงแรกๆ นอกเหนือจากเพลงชุดบทสร้อย ที่ผมทำด้วย Motif ES8) สำหรับเพลง "บทพรมน้ำเสก" นี้ ในตอนแรกผมเกือบจะข้ามเพลงนี้ไปแล้ว เพราะเห็นโน้ตในครั้งแรกแล้วดูไม่ค่อยน่าสนใจนัก แต่พอได้แกะโน้ตไปบางท่อน ในสมองก็คิดออกมาว่า ควรจะเรียบเรียงเสียงประสานเพลงนี้ออกมาในลักษณะใด...

บทพรมน้ำเสก
======================================

ข้าแต่พระเจ้า โปรดพรมข้าให้ขาวบริสุทธ์
หากพระองค์ทรงล้างข้าพเจ้า
จิตใจข้าจะขาวยิ่งกว่าสำลี

ข้าแต่พระเจ้า โปรดเมตตาตามพระกรุณา
สิริพึงมีแด่พระบิดา และพระบุตร
และพระจิต เหมือนในปฐมกาล
บัดนี้ และทุกเมื่อ ตลอดนิรันดร์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ดนตรี... เพื่อพระองค์


ดนตรี...เพื่อพระองค์

เว็ปรวมผลงานของคนหลังเขาครับ โดยท่านสามารถเข้าใช้งานเพื่อเข้าถึงโปรแกรมรวมบทเพลงพิธีกรรม และผลงานของเหล่าบรรดาเยาวชนวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง และนักบวชคณะซาเลเซียน และคามิลเลียน ในโอกาสฉลองวัดนักบุญโยเซฟ โอกาสคริสตสมภพ และโอกาสพิเศษต่างๆ ที่คนหลังเขาได้มีโอกาสไปบันทึกเสียง ณ สถานที่จริงมาให้ได้รับฟังกันครับ

วิดีโอคลิปของคนหลังเขา

Channel บนยูทูปของคนหลังเขาครับ โดยคนหลังเขาจะเลือกเอาเพลงบางเพลงที่คนหลังเขาได้บันทึกเอง มาใส่ภาพเป็นสไลด์ประกอบเพลงให้ได้ฟังได้ชมกันครับ

ติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก

ช่องทางการติดต่อกับคนหลังเขาในเฟซบุ๊กครับ

ติดตามข่าวสารด้วย RSS Feed

ช่องทางการติดต่อกับคนหลังเขาแบบ RSS Feed ครับ
Add to Google

Blog Archive