เพลงคาทอลิก บรรเลงโดยคนหลังเขา

รวมบทเพลงพิธีกรรมคาทอลิก ทำดนตรี บันทึก และร้องโดยคนหลังเขา

[เพลงคาทอลิก] ขอพระสถิตกับเรา

[ทำนองออร์แกน]

ขอพระสถิตกับเรา อ.ประจงกิจ
============================
(รับ) ขอพระพรขององค์พระเยซู
ความรักขององค์พระบิดา
ความสัมพันธ์กับองค์พระจิต
จงสถิตกับเราตลอดไป

1. เมื่อเราร่วมใจกันภาวนา
ในนามของพระเยซู
พระองค์สัญญาจะอยู่กับเรา
และฟังคำภาวนา (รับ)

2. เมื่อเรารักกันและกันเหมือนดัง
ที่พระเยซูรักเรา
ชาวโลกจะรู้และเข้าใจจริง
ว่าเราเป็นศิษย์พระองค์ (รับ)

3. เมื่อเราตั้งใจถวายบูชา
แต่ว่ายังแค้นเคืองใจ
จงไปคืนดีและให้อภัย
แก่กันก่อนร่วมบูชา (รับ)

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ดนตรี... เพื่อพระองค์


ดนตรี...เพื่อพระองค์

เว็ปรวมผลงานของคนหลังเขาครับ โดยท่านสามารถเข้าใช้งานเพื่อเข้าถึงโปรแกรมรวมบทเพลงพิธีกรรม และผลงานของเหล่าบรรดาเยาวชนวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง และนักบวชคณะซาเลเซียน และคามิลเลียน ในโอกาสฉลองวัดนักบุญโยเซฟ โอกาสคริสตสมภพ และโอกาสพิเศษต่างๆ ที่คนหลังเขาได้มีโอกาสไปบันทึกเสียง ณ สถานที่จริงมาให้ได้รับฟังกันครับ

วิดีโอคลิปของคนหลังเขา

Channel บนยูทูปของคนหลังเขาครับ โดยคนหลังเขาจะเลือกเอาเพลงบางเพลงที่คนหลังเขาได้บันทึกเอง มาใส่ภาพเป็นสไลด์ประกอบเพลงให้ได้ฟังได้ชมกันครับ

ติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก

ช่องทางการติดต่อกับคนหลังเขาในเฟซบุ๊กครับ

ติดตามข่าวสารด้วย RSS Feed

ช่องทางการติดต่อกับคนหลังเขาแบบ RSS Feed ครับ
Add to Google

Blog Archive