เพลงคาทอลิก บรรเลงโดยคนหลังเขา

รวมบทเพลงพิธีกรรมคาทอลิก ทำดนตรี บันทึก และร้องโดยคนหลังเขา

[เ้พลงคาทอลิก] สิริรุ่งโรจน์

[ทำนองออร์แกน]

สิริรุ่งโรจน์ (ประพันธ์โดย พ.อานามวัฒน์)
=============================

(รับ) พระสิริรุ่งโรจน์ แด่องค์พระ ณ สรวงสวรรค์
สันติภาพทั่วกัน ทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน

1) พระบิดาพระเจ้า ราชาเจ้าเนาในสวรรค์
เราพร้อมเชื่อแซ่ซ้องทรงธรรม์ ที่ประทานพระบุตรขององค์

2) พระบุตราพระเจ้า พระชุมพาโลกาพ้นภัย
ทรงครองราชย์เบื้องขวาทรงชัย ศักดิ์สิทธิ์ไซร์พระเจ้าสูงสุด

3) เป็นหนึ่งในพระจิต องค์พระคริสต์ทรงรับกายา
ร่วมพระเกียรติในพระบิดา พระจิตตาความรักนิรันดร์

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ดนตรี... เพื่อพระองค์


ดนตรี...เพื่อพระองค์

เว็ปรวมผลงานของคนหลังเขาครับ โดยท่านสามารถเข้าใช้งานเพื่อเข้าถึงโปรแกรมรวมบทเพลงพิธีกรรม และผลงานของเหล่าบรรดาเยาวชนวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง และนักบวชคณะซาเลเซียน และคามิลเลียน ในโอกาสฉลองวัดนักบุญโยเซฟ โอกาสคริสตสมภพ และโอกาสพิเศษต่างๆ ที่คนหลังเขาได้มีโอกาสไปบันทึกเสียง ณ สถานที่จริงมาให้ได้รับฟังกันครับ

วิดีโอคลิปของคนหลังเขา

Channel บนยูทูปของคนหลังเขาครับ โดยคนหลังเขาจะเลือกเอาเพลงบางเพลงที่คนหลังเขาได้บันทึกเอง มาใส่ภาพเป็นสไลด์ประกอบเพลงให้ได้ฟังได้ชมกันครับ

ติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก

ช่องทางการติดต่อกับคนหลังเขาในเฟซบุ๊กครับ

ติดตามข่าวสารด้วย RSS Feed

ช่องทางการติดต่อกับคนหลังเขาแบบ RSS Feed ครับ
Add to Google

Blog Archive