เพลงคาทอลิก บรรเลงโดยคนหลังเขา

รวมบทเพลงพิธีกรรมคาทอลิก ทำดนตรี บันทึก และร้องโดยคนหลังเขา

[เพลงคาทอลิก] ฉลองนักบุญคามิลโล

[ทำนอง][ทำนองเน้นเสียงออร์แกน]

ฉลองนักบุญคามิลโล (ประพันธ์โดย ชิโนเรศ กิจสมัคร)
==================================

(รับ) วันนี้เรามาฉลอง ท่านนักบุญคามิลโล
บิดาของผู้เจ็บป่วย สดุดีความรักอันศักดิ์สิทธิ์
ท่านอุทิศกายใจรับใช้ พระเป็นเจ้า

1) ท่านเป็นแบบอย่างของผู้รับใช้มวลชน ยอมมอบพลีตนอุทิศ
เป็นพยานด้วยชีวิต ท่านเป็นมิตรของผู้ตกทุกข์ใจกาย และต้อยต่ำ

2) เพื่อผู้เจ็บป่วยทั้งกายใจและวิญญาณ ท่านพยาบาลรักษา
ลืมซึ่งกายา ดุจมารดาเฝ้าดูบุตรน้อยของตน ที่เจ็บป่วย

3) เพื่อการรับใช้ที่เกิดผลแก่วิญญาณ คือการยอมตายจากโลก
ดังองค์พระคริสต์ ผู้ถูกติดตรึงมอบพลีพระชนม์บน ไม้กางเขน

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ดนตรี... เพื่อพระองค์


ดนตรี...เพื่อพระองค์

เว็ปรวมผลงานของคนหลังเขาครับ โดยท่านสามารถเข้าใช้งานเพื่อเข้าถึงโปรแกรมรวมบทเพลงพิธีกรรม และผลงานของเหล่าบรรดาเยาวชนวัดนักบุญโยเซฟ บ้านโป่ง และนักบวชคณะซาเลเซียน และคามิลเลียน ในโอกาสฉลองวัดนักบุญโยเซฟ โอกาสคริสตสมภพ และโอกาสพิเศษต่างๆ ที่คนหลังเขาได้มีโอกาสไปบันทึกเสียง ณ สถานที่จริงมาให้ได้รับฟังกันครับ

วิดีโอคลิปของคนหลังเขา

Channel บนยูทูปของคนหลังเขาครับ โดยคนหลังเขาจะเลือกเอาเพลงบางเพลงที่คนหลังเขาได้บันทึกเอง มาใส่ภาพเป็นสไลด์ประกอบเพลงให้ได้ฟังได้ชมกันครับ

ติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊ก

ช่องทางการติดต่อกับคนหลังเขาในเฟซบุ๊กครับ

ติดตามข่าวสารด้วย RSS Feed

ช่องทางการติดต่อกับคนหลังเขาแบบ RSS Feed ครับ
Add to Google

Blog Archive